Go to the University's homepage Go to the University's homepage
 
  Sten Vikner 


   Aarhus University 
   School of Communication & Culture 
   Department of English 
   Research Programme in Language, Linguistics and Cognition 
portræt

Sten Vikner

Professor, dr. phil. habil.

Afdeling for Engelsk
Institut for Kommunikation & Kultur             
Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 4 (bygn 1481)
8000 Århus C

             Jeg har fire hjemmesider (beklager!):
  ·   DAN meget kort
  ·   DAN udførlig (denne her)
  ·   ENG very brief
  ·   ENG detailed (English version of current page)
Se også
"Sten Vikner" i Google Scholar
E-mail: sten.vikner@cc.au.dk
Kontor: Bygning 1481 (Jens Chr. Skous Vej 4), Lokale 330
Denne side: clock
Træffetid
teaching
Undervisning
desk
Stilling
lightbulb
Forskningsinteresser
graduate
Akademiske grader
library
Publikationer
(ny side)
Publikationer i Pure (ny side)
globe
Aktiviteter
(ny side)
library
AU Workshops
(ny side)
My home page in English    English flag    Min hjemmeside på engelsk
Mine andre websider: comments
Projekt om
sætninger og nominalgrupper

      (2008-2012)
Danmark
DanDiaSyn-projektet
(dansk dialektsyntaks)

      (2007-2008)
map
Projekt om
Objektspositioner

      (2005-2007)
pointing hand
Optimality Theory
Syntax Project

      (1999-2001)
Shakespeare
Let us have articles betwixt us
Festschrift til Johanna Wood
(& reception)
Shakespeare
The Sign of the V
Festschrift til min 60-års-dag
alef
Der yiddisher alef-beys
(The Yiddish alphabet)

beys
Three Yiddish Phrases
science
Linguistics and the
Theory of Science

      (min egen side)
language
Sproget er et genetisk determineret organ
runner
Engelsk Instituts
stafethold

      (20.8.2002)
I
Transcription of English Vowels

 

Træffetid

Efterår 2022: Fredag 11:30-12:30, lokale 330, bygning 1481
(eller efter aftale: sten.vikner@cc.au.dk)

 

Undervisning

Min undervisning i efteråret 2022 i AU's Kursuskatalog
  
(Det samme for foråret 2022, for 2021, for 2020, for 2019, for 2018, for 2017, for 2016, for 2015, for 2014, for 2013, og for 2012.)

 

Stilling

Jeg er professor i engelsk lingvistik ved Afdeling for Engelsk, som er en del af Institut for Kommunikation & Kultur ved Aarhus Universitet (se min tiltrædelsesforelæsning, 11.04.2016).

Jeg er leder af forskningsprogrammet i sprog, lingvistik og kognition, hvor jeg også koordinerer forskningsenheden i syntaks og morfologi, og jeg er medlem af forskningsudvalget ved Institut for Kommunikation & Kultur. Jeg er endvidere medlem af det stående fagkyndige udvalg ved ph.d.-programmet i "Sprog, Lingvistik, Kommunikation og Kognition".

Fra oktober 2005 til november 2013 var jeg professor med særlige opgaver i teoretisk og komparativ lingvistik (se fx min tiltrædelsesforelæsning, 15.02.2006 eller et klip fra universitetets avis Campus).
- Fra februar 2001 til september 2005, og igen fra december 2013 til februar 2016 var jeg lektor i engelsk lingvistik.
- Fra 1990 til 2001 var jeg adjunkt/lektor ved Institut für Linguistik/Germanistik, Universität Stuttgart i Tyskland.
- Fra 1984 til 1990 var jeg adjunkt ved Département d'anglais, Université de Genève i Svejts.

Fra januar 2009 til december 2013 var jeg leder af delområdet Cognition, Language and Music inden for den neurovidenskabelige forskningssatsning MindLab. Hele forskningssatsningen blev ledet af Leif Østergaard og Andreas Roepstorff, og den blev finansieret af det daværende Ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Fra 2008 til 2014 var jeg leder af et forskningsprojekt om sætninger og nominalgrupper, som også omfattede Steffen Krogh, Henning Nølke og Johanna Wood, alle fra Institut for Kommunikation & Kultur (dengang "Institut for Æstetik & Kommunikation") . Projektet omfattede også post doc Eva Engels og ph.d.-studerende Katrine Planque Tafteberg, og det var finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Fra 2007 til 2008 var jeg med i forskningsprojektet DanDiaSyn (om dansk dialektsyntaks), som blev ledet af Henrik Jørgensen fra Nordisk Institut, og som også omfattede Karen Margrethe Pedersen fra Københavns Universitet. Projektet var finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Fra 2005 til 2007 var jeg leder af et forskningsprojekt om objektspositioner, som også omfattede Henrik Jørgensen fra Nordisk Institut. Projektet var finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd (nu: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation).

Fra januar 1999 til december 2001 var Gereon Müller og jeg ledere af et forskningsprojekt i optimalitetsteoretisk syntaks, finansieret af Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Jeg er hovedvejleder for to ph.d.-studerende, Katrine Rosenberg Ehlers (forventet forsvar 2023, Aarhus Univ.) og Helle Kaalund Tornbo (forventet forsvar 2023, Aarhus Univ.), og jeg har været hovedvejleder for Tanja Schmid (forsvar 05.10.2002, Universität Stuttgart), Ken Ramshøj Christensen (forsvar 22.09.2005, Aarhus Univ.), Anne Kjeldahl (forsvar 29.09.2010, Aarhus Univ.) og Johannes Kizach (forsvar 30.09.2010, Aarhus Univ.). Jeg har været medvejleder for Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson (forsvar 10.06.2004, Aarhus Univ.), Laura Winther Balling (forsvar 26.03.2009, Aarhus Univ.), Katrine Planque Tafteberg (forsvar 12.12.2012, Aarhus Univ.), Anne Mette Nyvad (forsvar 16.01.2014, Aarhus Univ.) og Michael Nguyen (forsvar 30.10.2020, Aarhus Univ.).

Jeg har også været vejleder for en række specialer, både i Århus og i Stuttgart (hvor de dengang hed Magisterarbeiten eller Diplomarbeiten). Her er links til tre af dem, af Charlotte Bille Brahe, af Sanne Bergdahl Johansen, og af Sara Sørensen.

Jeg er medlem af redaktionskomiteen for tidsskriftet Studia Linguistica. Fra 2001 til 2014 var jeg den ene af de to hovedredaktører af Nordic Journal of Linguistics. Jeg har også været medlem af redaktionskomiteerne for Tidsskrift for sprogforskning (2005-2008), Syntax (2003-2007), Journal of Comparative Germanic Linguistics (1997-2004) og Natural Language and Linguistic Theory (1992-1999) og for bogserien Linguistics Today.

Jeg har desuden været gæsteforsker ved M.I.T. (sept.-dec. 1987), ved Lunds universitet (jan.-marts 1988), og ved Universitetet i Tromsø (april-juni 1988), gæsteunderviser ved Rutgers University (sept.-dec. 1996), gæsteforsker ved N.I.A.S. (feb.-juni 1997), og gæsteprofessor ved det daværende Institut for lingvistik, Aarhus Universitet (sept.-okt. 1998).

I efteråret 2008/foråret 2009 og igen i foråret 2014 og i foråret 2017 var jeg gæsteprofessor/gæsteforsker ved Department of Linguistics / Department of Theoretical and Applied Linguistics, University of Cambridge. I foråret 2021 var jeg gæsteprofessor ved Forskningscentret "Deutscher Sprachatlas" og Institut for germanistisk lingvistik, Universität Marburg.

Endelig har jeg været leder af Århus-grupperne under ScanDiaSyn (Scandinavian Dialect Syntax) og NORMS (Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax), og fra 1994 til 2002 var jeg sekretær i bestyrelsen for GLOW ("Generative Linguistics in the Old World").

Studia Linguistica    Linguistics Today

 
Nordic Journal of Linguistics    Nordic Journal of Linguistics

 
Tidsskrift for sprogforskning    Syntax

 
Journal of Comparative Germanic Linguistics    Natural Language and Linguistic Theory

 
Scandinavian Object Shift and Optimality Theory

Verb Movement and Expletive Subjects in the Germanic Languages

Let us have articles betwixt us – Papers in Historical and Comparative Linguistics in Honour of Johanna L. Wood

Problemer og perspektiver i dansk syntaks – med Kristian Mikkelsen som anledning

Forskningsinteresser

(Se også f.eks. artiklen "System i forskelligheden" i bogen Aarhus Universitet i ord og billeder 2004.)

Mine forskningsinteresser omfatter syntaksen i engelsk, dansk og de beslægtede germanske sprog (norsk, svensk, færøsk, islandsk, jiddisch, tysk, svejtsertysk, hollandsk, afrikaans, frisisk) og også syntaksen i fransk og italiensk.

Den teoretiske ramme for min lingvistiske forskning er den generative lingvistik, som jeg mener er den mest dækkende og lovende af de eksisterende lingvistiske teorier. Dette betyder dog ikke at jeg mener at man kan tillade sig at ignorere den forskning der foregår inden for andre lingvistiske teorier. Læs mere om generativ lingvistik i "Foundational issues" (som er første kapitel i Santorini & Kroch (2007): The syntax of natural language) og i "Det særlige ved sproget ", og læs mere om forholdet mellem generativ lingvistik og videnskabsteori under "Linguistics and the Theory of Science". Hvad forholdet mellem generativ lingvistik og andre lingvistiske teorier angår, se fx min artikel fra 2004 "Nødvendigheden af en formel tilgang til sprogvidenskab", min artikel fra 2007, "Teoretisk og komparativ syntaks"" eller dette citat fra Newmeyer 1998.

Et af målene med min forskning er at kortlægge hvilke syntaktiske egenskaber ved engelsk, dansk eller et af de andre ovennævnte sprog der kun findes i netop det pågældende sprog, og hvilke egenskaber der også findes i andre sprog, idet jeg bestræber mig på at redegøre for så mange overfladeegenskaber som muligt ved at aflede dem fra så få underliggende forskelle som muligt.

For tiden arbejder jeg bl.a. videre på de ovennævnte projekter om ligheder og forskelle mellem sætninger og nominalgrupper, om dansk dialektsyntaks og om objektspositioner og deres semantik, og derudover er jeg stadig i gang med verbalflytninger og forbindelsen mellem righoldigheden af den verbale inflektion og Vo-til-Io flytning.

Optimality-theoretic Syntax

Studies in Comparative Germanic Syntax

Deutsche Satzstruktur - Grundlagen der syntaktischen Analyse

Publikationsliste (mange af dem kan downloades ved et klik på titlen)
Publikationsliste ("den officielle")
(ved et klik på en titel på listen kommer man ofte til et link til en artikel)
Liste over aktiviteter ("den officielle")
(ved et klik på en titel på listen kommer man ofte til et link til et hand-out)
 

Akademiske grader

University of London Københavns Universitet  Université de Genève Universität Tübingen   1984: M.A. (lingvistik)
University of London
  Verb Movement Variation in Germanic and Optimality Theory Verb Movement Variation in Germanic and Optimality Theory
1987:Cand. phil. (engelsk)
Københavns Universitet
1990:Docteur ès lettres [≈ ph.d.]
Université de Genève
2002:Dr. phil. habil. [≈ dr. phil.]
Universität Tübingen

    Denne side er https://tildeweb.au.dk/au132769/index_dk.htm
 
Første version: Marts 1997 på uni-stuttgart.de / April 2001 på au.dk  -   Seneste ændring:  30.07.2022
Kommentarer og forslag til Sten Vikner