Seismik og geoelektrik i fysik- og naturgeografiundervisningen

Kursus/workshop med teori og feltøvelser samt diskussion af pædagogisk-didaktisk indpasning i din undervisning.

Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har lyst til nu eller på sigt at udnytte den nye geoinstrumentbank i deres undervisning i primært fysik og naturgeografi.
Nærmere oplysninger om instrumenterne og hvordan man kan låne dem finder man på www.geoinstrumentbank.dk samt i artiklen "Nyt tilbud til fysik– og naturgeografiundervisningen" (Hanne Krøyer og Jesper Munk Jensen, Grenaa Gymnasium), LMFK 3/2011 side 30-33. (jf.
http://www.lmfk.dk/artikler/data/artikler/1103/1103_30.pdf)

Kursus 1: Torsdag den 22. september, 2011, 10-15:30, Mønsted Feltstation.
Mødested: Aarhus Universitets Feltstation, Kalkværksvej 16, Toftum 7850 Stoholm
Feltmålinger: Aarhus Universitets øvelseslokaliteter.

Kursus 2: Tirsdag den 4, oktober, 2011, 10-15:30, Grenaa Gymnasium.
Mødested: Grenaa Gymnasium
Feltmålinger: Sangstrup Klint

Kursusplan:
10-10:15:      Velkomst og kaffe.
10:15-11:      Seismik teori, samt intro til den seismiske feltlokalitet.
11:15-12:      Geoelektrisk teori, samt intro til den elektriske feltlokalitet.
12-13:           Transport og frokost på feltlokaliteten.
13-15:30:      Målinger i felten, databehandling og didaktiske spørgsmål.

Deltagerbetaling: Gratis.

 

Tilmelding (først til mølle, max. 10 pr. kursus):

Lone Davidsen, sekretær, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

8942 9405

lone.davidsen@geo.au.dk